آهنگ وحشت

در دنیا از سه آهنگ می هراسم:
1- صدای کودکی از بی مادری
2- صدای عاشقی از جدایی
3- صدای مجرمی از بی گناهی
(منسوب به کوروش بزرگ)

/ 0 نظر / 3 بازدید