سکوت

اگر رازم را مسکوت نگه دارم، آن راز زندانی من است .

اگر بگذارم از دهانم خارج شود، این منم که زندانی آنم.

بار درخت سکوت، میوه ي آرامش است.

/ 0 نظر / 10 بازدید